Treball vistes 3ESOA

Heu de fer en un full blanc A4 per a entregar el dilluns 15 d’octubre les vistes de les sis figures del document que podeu descarregar-se ací.

El full ha de ser blanc (no val quadriculat) i el treball s’ha de fer a mà alçada o amb regle, però respectant les proporcions de les diferents figures i la utilització de dues llapiseres per als diferents tipus de linies.

Et recorde que en l’apartat Documents 3ESO tens més exercicis de vistes per a practicar i amb les solucions.

Projecte 3er ESO, curs 2011-12

Descarrega’t ací la documentació per a fer el projecte d’aquest curs: pont llevadís.

Pont llevadís de dues fulles

Algunes imatges que et poden donar idees:

img_1109

 

Recuperació juny curs 2010-11

La recuperació per als meus alumnes de 1er i 3er d’ESO serà el dijous proper, 16 de juny, a las 17’00 a l’aula de Tecnologia Batxillerat.

Els continguts de la prova de recuperació són:

1erESO: vistes, ferramentes, propietats dels materials, fustes, estructures (elements, esforços, condicions), projecte tricicle.

3erESO: calibre, vistes, acotament, perspectives, mecanismes (identificació palanques, rel·lació de transmissió, identificació mecanismes), electricitat (llei d’Ohm, série/paral·lel, polímetre), circuit del projecte, part comuna d’energies (canvi climàtic, protocol de Kyoto, etc.).

Estudieu i sort!